Gwarancje

Firma HEAD udziela na zakupiony sprzęt gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu w tym 3 lata na rame aluminiową oraz 2 lata na ramę karbonową. Warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu oraz wypełnionej i podpisanej Karty Gwarancyjnej. Producent zapewnia bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń wynikłych wyłącznie z wad materiałowych.

Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni. Jeżeli sprzęt wymaga ekspertyzy, termin ten ustala się na 28 dni.

Ekspertyzę wykonuje producent, który jednocześnie może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej uszkodzenia.

Producent wymaga aby, w ciągu pierwszego miesiąca EKSPLOATACJI od daty nabycia dokonać przeglądu roweru serwisie. Przegląd ten musi byc potwierdzony pieczęcia serwisu w karcei gwarancyjnej roweru.